Iepērkam mežus un cirsmas

• izstrādātus meža īpašumus
• daļēji izstrādātus īpašumus
• neizstrādātus īpašumus
• sanitārās izlases cirsmas
• krājas kopšanas cirsmas
• kailcirtes
• visu veidu apaļkokus pie ceļa

Īpašumi var būt ar apgrūtinājumiem.
Meža īpašuma novērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

• zemesgrāmatas kopija
• īpašuma robežplāns
• nogabalus raksturojošie rādītāji (taksācijas apraksts)

Garantējam tūlītēju samaksu!

Iepērkam zarus šķeldošanai

Iepērkam zarus šķeldošanai pie ceļa un cirsmās.