DAŽĀDU TERITORIJU ATtĪrīšana no aPAUGUMU

Attīrām pāraugušas jaunaudzes, aizaugušas lauksaimniecības zemes, grāvju trases, pamežus un citas aizaugušas teritorijas. Apauguma novākšanas darbi ir bez maksas, rezultātā iegūtais materiāls paliek pakalpojumu sniedzējam, savukārt klients iegūst attīrītu teritoriju. Ja iegūtais materiāls ir lielāks par 1000 m3, ir iespējams vienoties par piemaksu teritorijas īpašniekam.

Sniedzam konsultācijas teritoriju un mežu īpašniekiem, palīdzam nokārtot meža izstrādei nepieciešamo dokumentāciju u.c.

99% klientu izteikuši apmierinātību par saņemtajiem pakalpojumiem.

SAZINIES: +37126147081