AD PAKALPOJUMI ir uzņēmuma SIA "AD Agro" apakšnozare, galvenie darbības virzieni - meža apsaimniekošana, meža izstrāde, kokaugu apauguma novākšana lauksaimniecības zemēs, grāvjos, ceļmalās un citās platībās. Savā darbības laikā uzņēmums ir kļuvis par profesionālu, godīgu, uzticamu un drošu sadarbības partneri klientiem un sadarbības partneriem. Mūsu darbība ir vērsta uz nepārtrauktu attīstību un pilnveidošanos, klientu apmierinātību, zinošu un motivētu darbaspēku, kā arī veiksmīgas sadarbības veidošanu ar iestādēm, organizācijām un sadarbības partneriem. Nodrošinām pozitīvu komunikāciju, kas vērsta uz savstarpēju cieņu un kompromisiem, operatīvu un efektīvu darbu izpildi, augstu darbu kvalitāti.

Klienti atkārtoti izvēlas sadarboties ar AD pakalpojumiem, jo pakalpojumi tiek nodrošināti kvalitatīvi, savlaicīgi, kā arī tiek nodrošināta operatīva un pretīmnākoša komunikācija, kā arī ievēroti savstarpēji atrunātie nosacījumi.